Lodoz 10,0mg/6,25mg Tabl 84

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

  • Een tablet 2,5/6,25 mg /dag
  • Indien nodig, de dosis verhogen tot 1 tablet 5/6,25 mg /dag
  • Indien nodig, de dosis verder verhogen tot 1 tablet 10/6,25 mg /dag

Toedieningswijze

  • De tablet 's ochtends zonder kauwen innemen met een glas water
  • Met of zonder voedsel
Indicatie

Arteriële hypertensie.

Contra indicatie

Lodoz is gecontra-indiceerd bij patiënten met• overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen• acuut hartfalen of tijdens episodes van decompensatio cordis waarvoor een intraveneuze inotropische behandeling nodig is• cardiogene shock• tweede- en derdegraads atrioventriculair blok (zonder pacemaker)• sicksinussyndroom• sinoatriaal blok• symptomatische bradycardie• ernstige astma bronchiale of ernstige chronisch obstructieve longziekte• ernstige vorm van perifeer occlusief vaatlijden of ernstige vorm van de ziekte van Raynaud• onbehandeld feochromocytoom• ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring e 30 ml/min)• ernstige leverinsufficiëntie• metabole acidose• refractaire hypokaliëmie

Details
CNK2639730
FabrikantenMerck Biopharma
MerkenMerck
Breedte65 mm
Lengte93 mm
Diepte23 mm
Verpakkingshoeveelheid84
Bijsluiter