Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vercruysse

Breughelhof 1

3300 Tienen

Hoofdapotheker: Joris Pierlé

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0885 934 355

Machtigingsnummer APB: 263224

Telefoonnummer: 016 81 30 35

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.